Скенер за документи Regula 70X4

Скенер за документи Regula 70X4

Функционалност
-Скенира и обработува слики:
 Поддржани формати на документи:
  ID-1
  ID-2
  ID-3
  Други документи со максимален размер 88×128 mm.
-Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
-Автоматски скенира документ по неговото отворање;
-Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
-Го компензира влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
-Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
-Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
-Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
-Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
-Автоматски го препознава типот на документот;
-Обработува графички полиња;
-OCR на видливата зона;
-Чита информација од RFID чип;
-Анализира и споредува текстуална информација;
-Автоматска проверка и верификација на документот.

Операции
1.Оптичкиот скенер автоматски проверува за присуство на документ во зоната за скенирање на уредот.
2.Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. RFID чипот на паметната картичката истовремено ја чита информацијата.
3.Regula Document Reader SDK ги обработува влезните податоци.
4.Резултатите од верификацијата се готови за последователно користење.

Дополнителни функции
-USB порта за поврзување со други уреди;
-Програмабилни индикатори за статусот на уредот:
 LED индикатор во боја – црвен, жолт, зелен;
 звучен сигнал.

Уредот се испорачува во комплет со:
-Regula Document Reader SDK
-USB кабел за поврзување на скенерот со компјутер.

Линк


Партнери

Адреса

Адреса Рема компјутери
Адреса ул. Коста Новаковиќ, бр.8.
Адреса 1000 Скопје - Македонија

Контакт

Телефон +389 2 55 11 305
Телефон +389 2 55 11 306
Факс +389 2 3 118 159 Локал 110
Email info@rema.com.mk

Следете не

facebook vimeo linkedin