Скенер за документи Regula 70X4M

Скенер за документи Regula 70X4M

Функционалност
-Скенира и обработува слики:
 Поддржани формати на документи:
  ID-1
  ID-2
  ID-3
  Други документи со максимален размер 88×128 mm.
-Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
-Автоматски скенира документ по неговото отворање;
-Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
-Го компензира влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
-Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
-Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
-Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
-Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
-Автоматски го препознава типот на документот;
-Обработува графички полиња;
-OCR на видливата зона;
-Чита информација од RFID чип;
-Анализира и споредува текстуална информација;
-Автоматска проверка и верификација на документот.

Операции
-Оптичкиот скенер автоматски проверува за присуство на документ во зоната за скенирање на уредот.
-Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. RFID чипот на паметната картичката истовремено ја чита информацијата.
-Regula Document Reader SDK ги обработува влезните податоци.
-Резултатите од верификацијата се готови за последователно користење.

Дополнителни функции
-USB порта за поврзување со други уреди;
-Програмабилни индикатори за статусот на уредот:
  LED индикатор во боја – црвен, жолт, зелен;
  звучен сигнал.
 
Уредот се испорачува во комплет со:
-Regula Document Reader SDK
-USB кабел за поврзување на скенерот со компјутер.

Линк


Партнери

Адреса

Адреса Рема компјутери
Адреса ул. Коста Новаковиќ, бр.8.
Адреса 1000 Скопје - Македонија

Контакт

Телефон +389 2 55 11 305
Телефон +389 2 55 11 306
Факс +389 2 3 118 159 Локал 110
Email info@rema.com.mk

Следете не

facebook vimeo linkedin