Мобилен скенер за документи Regula 7308

Мобилен скенер за документи Regula 7308

Функционалност
Скенира и обработува слики:
 Поддржани формати на документи:
  ID-1
  ID-2
  ID-3
  Други документи со максимален размер 88×128 mm
-Автоматска проверка за присуство на документ во зоната за скенирање;
-Автоматски скенира документ по неговото отворање;
-Го елиминира одблесокот на ламинат и холограми во бела и инфрацрвена светлина;
-Го компензира влијанието на надворешната светлина, што паѓа на сликата за време на скенирање во ултравиолетовиот опсег (Smart UV);
-Автоматски го избира интензитетот на UV светлината во зависност од типот на документот;
-Автоматски ги наоѓа и ги сече сликите во документот.
-Ја открива MRZ зоната и идентификација на податоците;
-Идентификува и чита 1D и 2D бар-кодови;
-Автоматски го препознава типот на документот;
-Обработува графички полиња;
-OCR на видливата зона;
-Чита информација од RFID чип;
-Анализа и споредба на текстуални податоци;
-Автоматска проверка и верификација на документот.

Операции
1.Оптичкиот скенер автоматски проверува за присуство на документ во зоната за скенирање на уредот.
2.Сликите се снимаат во различни режими на осветлување. RFID чипот на паметната картичката истовремено ја чита информацијата.
3.Влезните податоци се обработуваат од Regula Document Reader SDK
4.Резултатите од верификацијата се готови за последователно користење.
 
Уредот се испорачува со:
-Regula Document Reader SDK

Линк


Партнери

Адреса

Адреса Рема компјутери
Адреса ул. Коста Новаковиќ, бр.8.
Адреса 1000 Скопје - Македонија

Контакт

Телефон +389 2 55 11 305
Телефон +389 2 55 11 306
Факс +389 2 3 118 159 Локал 110
Email info@rema.com.mk

Следете не

facebook vimeo linkedin