Спектрална флуоресцентна лупа Regula 4177

Спектрална флуоресцентна лупа Regula 4177

Фунционалност
-Извлекување и обработка на слики
-Испитување на различни нивоа
  основна заштита на документот
    заштитни влакна, planchetes, security threads, холограми, штампани фолии, pole feature, транспарентни заштитни облоги и др.;
-начини на печатење
  intaglio: texts, guiloche frames, rosettes and vignettes, microprinting, latent images and moire patterns, signs for the visually impaired, blind embossing, colour shifting ink, including OVI with embossing and latent images, etc.
  letterpress: серийни номера, текстове, баркодове и други;
  offset printing including Orlov and rainbow printing: texts, microprinting, moire patterns, background and anti-copy patterns, etc.
  screen printing: security features with optically variable effects, etc.
  perforation
-физичко-хемиска заштита
 anti-Stokes луминисценција
 UV луминисценција
 IR луминисценција
-complex security features
 security features with IR-metameric ink
 special polymer coating of security laminates
 metallized coating
 laser engraving
-Дополнително испитување на
 фрагменти од слики на документи во зависност од степенот на апсорпција или рефлексија на инфрацрвена светлина
 измена на документот како резултат на бришење и абење
 траги од фалсификување потпис
 надворешни детали (кои не припаѓаат на испитуваниот објект) that are performed with IR opaque inks
 blurred, crossed out entries, texts and images
 document mechanical defects such as cuts, tears, folds, etc.

Комплетот вклучува
‌Regula Forensic Studio софтвер за покажување видео, контрола на уредот, чување и обработка на слики

Линк


Партнери

Адреса

Адреса Рема компјутери
Адреса ул. Коста Новаковиќ, бр.8.
Адреса 1000 Скопје - Македонија

Контакт

Телефон +389 2 55 11 305
Телефон +389 2 55 11 306
Факс +389 2 3 118 159 Локал 110
Email info@rema.com.mk

Следете не

facebook vimeo linkedin