Компактни уреди Regula 10XX

Компактни уреди Regula 10XX

Компактните уреди на Regula 10xx се наменети за експресна верификација на автентичноста и темелна проверка на пасоши, лични карти, патни документи, визи и вклучувајќи, но не ограничувајќи се на банкноти, дозволи за работа, возачки дозволи, талони од моторни возила и други документи, кои содржат заштити против фалсификување.
Уредот овозможува да се откријат основните заштити во печатот, да се споредат големините на објектите, да се утврди широчината на типографските линии, да се утврдат механичките или хемиски влијанија врз структурата на документот, испитувајќи ги документите под определена светлина.

Линк


Партнери

Адреса

Адреса Рема компјутери
Адреса ул. Коста Новаковиќ, бр.8.
Адреса 1000 Скопје - Македонија

Контакт

Телефон +389 2 55 11 305
Телефон +389 2 55 11 306
Факс +389 2 3 118 159 Локал 110
Email info@rema.com.mk

Следете не

facebook vimeo linkedin